Försäljning

Under eventet kommer det finnas möjlighet till försäljning riktad till deltagare och allmänhet på olika sätt. Dessa är specificerade nedan. Övrig försäljning är inte tillåten under eventet.

Butik på plats

För de företag som valt att vara partner till eventet kommer det finnas möjlighet att anmäla intresse av att ha med sin butik under eventet. Man får då tillgång till en fullstor plats i butiksrummet där man kan sälja sina varor till deltagare under de fastställda öppettiderna. Det kommer finnas 3 butiksplatser under Q2 2019.

Pris: 2500 kr/plats exkl moms

Liten butiksplats

Det kommer att finnas liten butiksplats (ca 1.50 x 1.50 m) inne i butiksrummet som kommer att kunna bokas av partners.

Pris: 1000 kr/plats exkl moms

Mönsterförsäljning

Det kommer att finnas maximalt 10 platser för mönsterförsäljning på plats.

Pris: gratis för deltagare

Material kopplat till workshop

Extra kit till workshop får inte säljas under workshopen. Helt kit inklusive ev mönster kan dock säljas via butikerna i butiksrummet alternativt via arrangörsbutikerna i överenskommelse med respektive butik. Förutsättningen är att priset sätts till samma som själva workshopen kostar, dvs det kan inte vara billigare att köpa mönster och kit i en butik än att gå workshop. Det är också bra om varje workshophållare tar kontakt med lämplig butik för att dela med sig av vilket material som är bra för butiken att lagerhålla lite extra under eventet på grund av workshopen.