Försäljning

Under eventet kommer det finnas möjlighet till försäljning riktad till deltagare och allmänhet på olika sätt. Dessa är specificerade nedan. Övrig försäljning är inte tillåten under eventet.

Butik på plats

För de företag som valt att vara partner till eventet kommer det finnas möjlighet att anmäla intresse av att ha med sin butik under eventet. Man får då tillgång till en plats i butiksrummet där man kan sälja sina varor till deltagare och allmänhet under de fastställda öppettiderna. Det kommer finnas 4 butiksplatser under Q2 2019.

Pris:

Mini-butiksbord

Det kommer att finnas fem bord (ca 1.20 x 0.5 m) inne i pysselsalen som kommer att kunna bokas av partners. Varje bord kommer att ha ett bestämt tema och partners som säljer den typen av material kommer att tillfrågas om att ha ett försäljningsbord. Är flera intresserade blir det en djupare diskussion kring vilket material som kan erbjudas och i slutänden kan platsen komma att lottas ut bland de intresserade. Dessa är till för att tillgodose behovet av flera olika typer av material som ett bland-event av den här typen efterfrågar.

Pris: 500 kr/plats exkl moms

Hantverksförsäljning

Det kommer att finnas maximalt 10 platser förhantverksförsäljning på plats. Denna innebär att man som privatperson eller småföretag/hobbyverksamhet kan anmäla intresse av att sälja ”halvfabrikat” till andra deltagare. Detta innebär att det måste vara något man skapat eller förädlat själv men som inte är färdigt. Exempel på detta kan vara mönster, cabbar i resin, glas eller betong, egenfärgat garn mm. Det eftersträvas en bredd på utbudet även bland hantverksförsäljarna för att deltagarna skall kunna hitta intressanta och spännande material till sin tillverkning.

Pris: 150 kr/plats inkl moms

Övrig försäljning (även ej pysselrelaterad)

Under mässan som är öppen för allmänheten kommer det finnas möjlighet för ej pysselrelaterade företag att vara representerade med ett bord för försäljning till deltagare och allmänhet. Kravet är att det skall vara en relevans i produkterna i relation till målgruppen bland deltagarna. Exempel på övrig försäljning kan vara hudvårdsprodukter, underkläder, köksatteraljer, verktyg etc. För mer information kring detta kontakta oss på event@q.qumio.se

Material kopplat till workshop

Extra kit till workshop får inte säljas under workshopen. Helt kit inklusive ev mönster kan dock säljas via butikerna i butiksrummet alternativt via arrangörsbutikerna i överenskommelse med respektive butik. Förutsättningen är att priset sätts till samma som själva workshopen kostar, dvs det kan inte vara billigare att köpa mönster och kit i en butik än att gå workshop. Det är också bra om varje workshophållare tar kontakt med lämplig butik för att dela med sig av vilket material som är bra för butiken att lagerhålla lite extra under eventet på grund av workshopen.